OBRAZCI ZA VČLANITEV

Pisno soglasje zakonitega zastopnika
Zgoraj podpisani zakoniti zastopnik soglašam z včlanitvijo zgoraj navedenega mladoletnika v ŠD Vrhnika.
Pristopna izjava
Da želim postati član(ica) ŠD Vrhnika.
s statusom društva, ki ga bom v celoti spoštoval(a).

Obrazec za registracijo

Zaradi pravil, ki so vstopila v veljavo tega leta, morajo biti atleti v vseh  starostnih kategorijah registrirani pri Atletski zvezi Slovenije. Brez registracije atlet ne more nastopati na tekmovanjih. Ker moramo za registracijo atleta na AZS posredovati določene podatke vas prosimo, da izpolnite ta obrazec. Pridobljene podatke bomo v skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov uporabili izključno za postopek registracije pri AZS.

Soglasje za fotografiranje in objavljanje fotografij otroka

Spoštovani starši in člani!

Na spletni strani AS Vrhnika (https://asvrhnika.si), Instagram profilu (as_vrhnika), v Našem časopisu in ostalih javnih občilih večkrat objavljamo fotografije ali posnetke naših članov in članic pri različnih atletskih aktivnostih, kot so tekmovanja, priprave, treningi…
Zakonodaja predvideva, da je za javno objavo tovrstnih aktivnosti oziroma fotografij in posnetkov potrebno imeti soglasje staršev, zakonitih zastopnikov ali polnoletnega člana oz. članice. Prosimo vas, da izpolnite spodnji obrazec in ga vrnete.

AS Vrhnika zagotavlja uporabo fotografij zgolj v navedene namene in nikoli v osebno škodo ali žalitev fotografirane osebe.

Zahvaljujemo se vam za razumevanje, izkazano zaupanje in vas lepo pozdravljamo!

Trenerji AS Vrhnika

da se posnetki in fotografije mojega otroka z atletskih, katerih se udeležuje v okviru AS Vrhnika, objavijo na različnih medijih (spletna stran AS Vrhnika, Instagram profil AS Vrhnika, Naš časopis...) za promocijske namene.